Swamji-Signing-Book-s

Tη δεκαετία του 1970 και του ’80, οι άνθρωποι στην Ελλάδα και αλλού είχαν ελάχιστες γνώσεις για τη γιόγκα. Προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωρίσει το ευρύ κοινό το θέμα, η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι και οι σαννυάσινς της παράδοσης ανέλαβαν το σημαντικό έργο της διάδοσης της γιόγκα στην Ελλάδα μεταφράζοντας και δημοσιεύοντας βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται με τη Σατυανάντα γιόγκα.

Το τυπογραφείο που βρισκόταν τότε στο άσραμ, συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση της SATYANANDA YOGA® στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αφού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τύπωσε και διένειμε εκατοντάδες βιβλία. Έκτοτε δημοσιεύονται βιβλία, περιοδικά, βιβλιαράκια και άλλα έντυπα, δημιουργώντας έναν πλούτο λογοτεχνίας γύρω από την παράδοση SATYANANDA YOGA® και την παράδοση της Σαννυάσα.

Έχουν κυκλοφορήσει πολλά CD στην ελληνική γλώσσα με την τεχνική της γιόγκα νίντρα και άλλες τεχνικές διαλογισμού. DVDs με σάτσανγκ (satsangs) και διαλέξεις του Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι και του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι έχουν κυκλοφορήσει με ελληνικούς υπότιτλους, καθώς και DVDs σχετικά με τη ζωή στο άσραμ, τα οποία διατίθενται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.

Βιβλία που μεταφράστηκαν από το Yoga Publications Trust στην Ινδία.

Από το 1990, το Σατυανάντασραμ Ελλάδος έχει μεταφράσει και δημοσιεύσει στην Ελλάδα πολλά βιβλία:
Sannyasa Tantra (Σαννυάσα Τάντρα , 1984), Steps to Yoga and Initiation Papers (Βήματα στη Γιόγκα και Κείμενα Γιογκικής Μύησης, 1990), Kundalini Tantra (Κουνταλίνι Τάντρα, 1993), Teachings of Swami Satyananda Volume 1 and 6 (Διδασκαλίες του Παραμαχάμσα Σατυανάντα Τόμος 1 & Διδασκαλίες του Παραμαχάμσα Σατυανάντα Τόμος 6, 1989), On the wings of the Swan part 1 (Στα Φτερά του Κύκνου Τόμος 1 & Στα Φτερά του Κύκνου Τόμος 3, 1993, 2002), Karma Sannyasa (Κάρμα Σαννυάσα , 1988), Sannyasa Darshan (Σαννυάς Ντάρσαν , 1984), Light on the Guru Disciple Relationship (Φως στη Σχέση Γκούρου και Μαθητή, 1984), Asana Pranayama Mudra Bandha (Ασάνα Πραναγιάμα Μούντρα Μπάντα, 1η εκδ. 2008, 2η εκδ. 2018), Prana Pranayama, Prana Vidya (Πράνα, Πραναγιάμα, Πράνα Βίντυα 2003) και Yoga Nidra (Γιόγκα Νίντρα, 1η εκδ. 2009, 2η εκδ. 2019)
Το 2007 ιδρύθηκε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο εκδοτικό οίκος Garuda Hellas σε συνεργασία με το Σατυανάντασραμ Ελλάδος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεταφραστούν στα ελληνικά και να εκδοθούν πολλά βιβλία από το Yoga Publications Trust, στο Munger, καθώς επίσης και στην αναδημοσίευση παλαιότερων εκδόσεων:

Surya Namaskar (Σούρυα Ναμασκάρα, 2010), Tattwa Shuddhi Τάτουα Σούντι (2010), Yoga Education for Children 1 (Γιογκική Εκπαίδευση για Παιδιά Μέρος Πρώτο, 2014), Four chapters of freedom (Τέσσερα Κεφάλαια προς την Ελευθερία, 2011), Nawa Yogini Tantra (Νάουα Γιογκίνι Τάντρα, 2010), Satsangs on Yoga (Σάτσανγκ πάνω στη Γιόγκα, 2010), The Sri Vijnana Bhairava Tantra – The Ascent (Σρι Βιγκιάνα Μπαϊράβα Τάντρα – Η Ανάβαση, 2010), Swami Sivananda’s 18 Ities and the practice of Pratyahara (Οι 18 -ΟΤΗΤΕΣ του Σουάμι Σιβανάντα και η Πρακτική της Πρατυαχάρα, 2014).

Επίσης, μεταφράστηκαν στα ελληνικά τα βιβλιαράκια: Η Εποχή της Μπάκτι (2012), Μπετ (2012), και Σέβα (2012).
Στο πέρασμα των χρόνων η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων που πραγματεύονται ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, ψυχολογικών και πνευματικών θεμάτων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και από την πρακτική πλευρά γιογκικές τεχνικές και μεθόδους από την παράδοση της Σατυανάντα Γιόγκα για να τις εφαρμόζουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο που δημοσιεύτηκε, Ακολουθώντας τα Βήματά του. Σχέση Γκούρου – Μαθητή: ένας παντοτινός δεσμός αγάπης (2019), είναι ένας ειλικρινής, προσωπικός απολογισμός του ταξιδιού της Σουάμι Σιβαμούρτι στο πνευματικό της μονοπάτι ακολουθώντας τον γκούρου της, τον Σρι Σουάμι Σατυανάντα. Καταγράφει το ταξίδι ζωής ενός αληθινού μαθητή που έφερε τις πνευματικές διδασκαλίες ενός μεγάλου δασκάλου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

CDs με τεχνικές όπως Σατυανάντα Γιόγκα Νίντρα, Ατζάπα Τζάπα, Άνταρ Μόουνα, Άνταρ Ντάρσαν και άλλες διαλογιστικές τεχνικές, ηχογραφήθηκαν από την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, καθώς επίσης και DVDs με σάτσανγκ της ίδιας.

Πατήστε για να δείτε: CDs στα αγγλικάCDs στα ελληνικά –  DVDs στα αγγλικάDVDs με ελληνική μετάφραση.

Βιβλία που συνέγραψε η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι:

Το Μονοπάτι της Ανώτερης Επίγνωσης (A Path to Higher Awareness), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 1η έκδ. 1993 & 2η έκδ. 2011.
Αυτός που Κατοικεί στην καρδιά (The Indweller of the Heart), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 1998.
Σχέση Γκούρου-Μαθητή Μια Συλλογή από Ρητά (A Collection of Sayings on the Guru – Disciple Relationship), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2012.
Ήρεμος Νους, 1η έκδοση 2013, από τον εκδοτικό οίκο Γκαρούντα Ελλάς
Γιόγκα Αναζητώντας Απαντήσεις (Yoga- seeking for answers), 3η έκδοση 2017, από το Σατυανάντασραμ Ελλάδος
Ακολουθώντας τα Βήματά Του (In his footsteps), 1η έκδοση 2019, από τον εκδοτικό οίκο “Εστία”

Πατήστε για να δείτε: Βιβλία στα αγγλικάΒιβλία στα ελληνικά.

Βιβλιαράκια (Booklets)

Η γιογκική προσέγγιση στην ελληνική κρίση (A Yogic Approach to the Current Greek Crisis), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2013
Η Αθηνά και η σύγχρονη γυναίκα (Athena & the Modern Woman), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Άνταρ Μον και η θεωρία του SWAN (Antar Mouna & the Swan Theory), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2009.
Η Ζωή στο Άσραμ (Ashram Life), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Σύνδεση με την Πηγή (Connecting with the Source), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2015
Facing Difficulties in Life, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Πίστη (Faith), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Πίστη και Παράδοση (Faith and Surrender), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Χάθα Γιόγκα (Hatha Yoga), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Κεφάλι, Καρδιά και Χέρια (Head, Heart and Hands), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Μύηση (Initiation), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Listen and Speak, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2013.
Ζώντας συνειδητά (Living Consciously), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2006
OM and the Ancient Texts, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Οι Διάφοροι Ρόλοι μας στην Κάρμα Γιόγκα (Our Different Roles in Karma Yoga) , Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Ο Πρώτος μας Γκούρου (Our First Guru), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2008.
Πρατυαχάρα και Άνταρ Ντάρσαν (Pratyahara and Antar Darshan), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2016.
Ερωτήσεις και Απαντήσεις πάνω στη Σχέση Γκούρου και Μαθητή (Questions and Answers on the Guru-Disciple Relationship), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Σαννυάσα (Sannyasa), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2010
Σιβαράτρι (Sivaratri), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Η Παρουσία του Γκούρου στη Ζωή μας (The Guru’s Presence in our Life), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
The Guru Disciple Relationship, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Η Αρχή SWAN (The SWAN Principle), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Γιόγκα και Θετική Σκέψη (Yoga and Positive Thinking), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2008.
Γιόγκα και Αποτοξίνωση (Yoga and Addiction), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Γιόγκα και Αυτοεκτίμηση (Yoga and Self Esteem), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Μια Γιογκική Προσέγγιση στην Κρίση, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2012.
Γιόγκα, Συναισθήματα και Σχέσεις (Yoga, Emotions and Relationships), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Γιόγκα και Γυναίκες (Yoga and Women), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2007.

*Όλοι οι παραπάνω τίτλοι εκδόθηκαν και στα αγγλικά και στα ελληνικά

Πατήστε για να δείτε: Βιβλιαράκια (Booklets) στα αγγλικάΒιβλιαράκια (Booklets) στα ελληνικά.

Από άλλους συγγραφείς:

Σουάμι Γκυανμουντρανάντα Σαρασουάτι, Η γιογκική κουζίνα (αντυπώθηκε στα ελληνικά)

Προσεχείς εκδόσεις

Οι εργασίες συνεχίζονται στο Σατυανάντασραμ Ελλάδος καθώς νέες εκδόσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα βιβλία, βιβλιαράκια και οπτικοακουστικό υλικό που θα ανατυπωθούν ή θα τυπωθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.

Θα κυκλοφορήσει σύντομα:

Από τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Βιβλία 

Διαλογισμοί από την Τάντρα (προς μετάφραση στα ελληνικά).

DVDs
Mία συλλογή για την Αρχαία Ελλάδα που θα περιλαμβάνει ομιλίες που έδωσε ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα στην Ελλάδα κατά τις επισκέψεις του (με ελληνικούς υπότιτλους).

Από τον Swami Niranjanananda Saraswati

Bιβλία

Prana Pranayama, Dharana Darshan, Yoga Darshan (σε διαδικασία μετάφρασης στα ελληνικά).

Από τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι:

Bιβλία

1. Γιόγκα και Σχέσεις, Σάτσανγκ ΙΙ, Γιόγκα για Παιδιά, In His Footsteps. Guru-Disciple Relationship: An Everlasting Bond of Love (στα αγγλικά)
2. Ανατύπωση: Οι 18-ότητες & η Πρακτική της Πρατυαχάρα και Ο Ήρεμος Νους,

Bιβλιαράκια
On Awareness; Yoga and the art of communication (ελλ.εκδ. Επικοινωνία), Om and the Ancient Texts (θα δημοσιευτεί και στα ελληνικά), Navaratri, Yoga Management of Fear (θα δημοσιευτεί εληνικά και αγγλικά), Yoga Management on Guilt, On Vedanta, Yoga and Christ Consciousness, Chakras & Emotional Management, Yoga Philosophy, Yoga and Resilience, Bhakti Dharma Spirituality, Cultivate Happiness through the Chakras, Understanding your SWAN, Yoga Nidra, Gurukul Tradition in Ancient Greece, The Philosophy of Yoga in Ancient Greece

Ανατυπώσεις

What the Heart Knows; Living Consciously (Ζώντας Συνειδητά), Facing Difficulties in Life; Antar Mouna and the Swan Theory; Ashram Life; Athena & the Modern Woman; Connecting to the Source; Faith; Faith and Surrender; Hatha Yoga; Sivaratri; The Guru’s Presence in our Life; Yoga: Emotions and Relationships; Yoga and Women; Sannyasa; Antar Darshan & the Practice of Pratyahara.

CDs
Από την Σουάμι Σιβαμούρτι (στα ελληνικά):
Ατζάπα Τζάπα, Άνταρ Ντάρσαν για Εφήβους, Άνταρ Μόουνα για Εφήβους, Πρατιπάκσα Μπάβανα για Παιδιά, Τσίντακας Ντάρανα, Γιόγκα Νίντρα για παιδιά, Γιόγκα Νίντρα για εφήβους.

DVDs:
Μία συλλογή με θέματα από την παράδοση της Σατυανάντα Γιόγκα σχετικά με τη Γιόγκα και τα Παιδιά, από τους Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι, Σουάμι Σατυασανγκανάντα Σαρασουάτι και Σουάμι Σιβαμούρτι (με ελληνικούς υπότιτλους).

Υπάρχει μεγάλη ποσότητα ανεκτίμητου υλικού που δεν έχει ακόμη μεταγραφεί στα αρχεία του Σατυανάντασραμ Ελλάδος από τα σάτσανγκς και τις διαλέξεις της Σουάμι Σιβαμούρτι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που καλύπτουν θέματα όπως η Χάθα γιόγκα, η Ράτζα γιόγκα, η Κρίγια γιόγκα, η Γιόγκα και η Διαχείριση της Ενοχής , η Βεδάντα, τα Τσάκρα και πολλά άλλα.

Το πληροφοριακό υλικό που κυκλοφόρησε το Σατυανάντασραμ Ελλάδος κατά τη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων πέτυχε τη διάδοση της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει αποτελέσει ανεκτίμητη πηγή έμπνευσης για τους εισηγητές γιόγκα, τους μελετητές και τους πνευματικούς αναζητητές.

Με μεγάλη χαρά, αναμένουμε τη συνέχιση των δημοσιεύσεων του Σατυανάντασραμ Ελλάδος την επόμενη δεκαετία. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εκδόσεις θα απασχολήσουν ένα μεγάλο μέρος της δημιουργικής ενέργειας της κοινότητας της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτό το θαυμάσιο έργο. Εκείνοι που μπορούν να μεταγράψουν στα αγγλικά και τα ελληνικά, εκείνοι που μπορούν να μεταφράσουν στα ελληνικά, όσοι έχουν τη διάθεση να γράψουν, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο έργο του Σατυανάντασραμ Ελλάδος.

Οι δωρεές είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτήν την όμορφη κοινότητα προσφοράς

Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε μαζί μας και να μας βοηθήσετε να πετύχουμε τους στόχους μας και τους σκοπούς μας. Το σωματείο μας χρειάζεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν την καρδιά τους, τις ικανότητές και τις ιδέες τους.

shutterstock_1026449446 [Converted]2

Εάν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες άλλων, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε μια γενναιόδωρη καρδιά, σας χρειαζόμαστε.
Αν προσφέρετε απλόχερα, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε λαμπρές ιδέες, σας χρειαζόμαστε.

Οι εισφορές σας μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, να υποστηρίξουμε και να εργαστούμε για την εκπλήρωση του οράματος του Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι και της παράδοσής τους, για την ειρήνη και την ευημερία όλης της ανθρωπότητας.

X

Τα βιβλία της (Συγγραφικό έργο)

Swamji-Signing-Book-s

Tη δεκαετία του 1970 και του '80, οι άνθρωποι στην Ελλάδα και αλλού είχαν ελάχιστες γνώσεις για τη γιόγκα. Προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωρίσει το ευρύ κοινό το θέμα, η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι και οι σαννυάσινς της παράδοσης ανέλαβαν το σημαντικό έργο της διάδοσης της γιόγκα στην Ελλάδα μεταφράζοντας και δημοσιεύοντας βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται με τη Σατυανάντα γιόγκα.

Το τυπογραφείο που βρισκόταν τότε στο άσραμ, συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση της SATYANANDA YOGA® στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αφού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τύπωσε και διένειμε εκατοντάδες βιβλία. Έκτοτε δημοσιεύονται βιβλία, περιοδικά, βιβλιαράκια και άλλα έντυπα, δημιουργώντας έναν πλούτο λογοτεχνίας γύρω από την παράδοση SATYANANDA YOGA® και την παράδοση της Σαννυάσα.

Έχουν κυκλοφορήσει πολλά CD στην ελληνική γλώσσα με την τεχνική της γιόγκα νίντρα και άλλες τεχνικές διαλογισμού. DVDs με σάτσανγκ (satsangs) και διαλέξεις του Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι και του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι έχουν κυκλοφορήσει με ελληνικούς υπότιτλους, καθώς και DVDs σχετικά με τη ζωή στο άσραμ, τα οποία διατίθενται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.

Βιβλία που μεταφράστηκαν από το Yoga Publications Trust στην Ινδία.

Από το 1990, το Σατυανάντασραμ Ελλάδος έχει μεταφράσει και δημοσιεύσει στην Ελλάδα πολλά βιβλία:
Sannyasa Tantra (Σαννυάσα Τάντρα , 1984), Steps to Yoga and Initiation Papers (Βήματα στη Γιόγκα και Κείμενα Γιογκικής Μύησης, 1990), Kundalini Tantra (Κουνταλίνι Τάντρα, 1993), Teachings of Swami Satyananda Volume 1 and 6 (Διδασκαλίες του Παραμαχάμσα Σατυανάντα Τόμος 1 & Διδασκαλίες του Παραμαχάμσα Σατυανάντα Τόμος 6, 1989), On the wings of the Swan part 1 (Στα Φτερά του Κύκνου Τόμος 1 & Στα Φτερά του Κύκνου Τόμος 3, 1993, 2002), Karma Sannyasa (Κάρμα Σαννυάσα , 1988), Sannyasa Darshan (Σαννυάς Ντάρσαν , 1984), Light on the Guru Disciple Relationship (Φως στη Σχέση Γκούρου και Μαθητή, 1984), Asana Pranayama Mudra Bandha (Ασάνα Πραναγιάμα Μούντρα Μπάντα, 1η εκδ. 2008, 2η εκδ. 2018), Prana Pranayama, Prana Vidya (Πράνα, Πραναγιάμα, Πράνα Βίντυα 2003) και Yoga Nidra (Γιόγκα Νίντρα, 1η εκδ. 2009, 2η εκδ. 2019)
Το 2007 ιδρύθηκε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο εκδοτικό οίκος Garuda Hellas σε συνεργασία με το Σατυανάντασραμ Ελλάδος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεταφραστούν στα ελληνικά και να εκδοθούν πολλά βιβλία από το Yoga Publications Trust, στο Munger, καθώς επίσης και στην αναδημοσίευση παλαιότερων εκδόσεων:

Surya Namaskar (Σούρυα Ναμασκάρα, 2010), Tattwa Shuddhi Τάτουα Σούντι (2010), Yoga Education for Children 1 (Γιογκική Εκπαίδευση για Παιδιά Μέρος Πρώτο, 2014), Four chapters of freedom (Τέσσερα Κεφάλαια προς την Ελευθερία, 2011), Nawa Yogini Tantra (Νάουα Γιογκίνι Τάντρα, 2010), Satsangs on Yoga (Σάτσανγκ πάνω στη Γιόγκα, 2010), The Sri Vijnana Bhairava Tantra - The Ascent (Σρι Βιγκιάνα Μπαϊράβα Τάντρα - Η Ανάβαση, 2010), Swami Sivananda’s 18 Ities and the practice of Pratyahara (Οι 18 -ΟΤΗΤΕΣ του Σουάμι Σιβανάντα και η Πρακτική της Πρατυαχάρα, 2014).

Επίσης, μεταφράστηκαν στα ελληνικά τα βιβλιαράκια: Η Εποχή της Μπάκτι (2012), Μπετ (2012), και Σέβα (2012).
Στο πέρασμα των χρόνων η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων που πραγματεύονται ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, ψυχολογικών και πνευματικών θεμάτων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και από την πρακτική πλευρά γιογκικές τεχνικές και μεθόδους από την παράδοση της Σατυανάντα Γιόγκα για να τις εφαρμόζουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο που δημοσιεύτηκε, Ακολουθώντας τα Βήματά του. Σχέση Γκούρου - Μαθητή: ένας παντοτινός δεσμός αγάπης (2019), είναι ένας ειλικρινής, προσωπικός απολογισμός του ταξιδιού της Σουάμι Σιβαμούρτι στο πνευματικό της μονοπάτι ακολουθώντας τον γκούρου της, τον Σρι Σουάμι Σατυανάντα. Καταγράφει το ταξίδι ζωής ενός αληθινού μαθητή που έφερε τις πνευματικές διδασκαλίες ενός μεγάλου δασκάλου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

CDs με τεχνικές όπως Σατυανάντα Γιόγκα Νίντρα, Ατζάπα Τζάπα, Άνταρ Μόουνα, Άνταρ Ντάρσαν και άλλες διαλογιστικές τεχνικές, ηχογραφήθηκαν από την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, καθώς επίσης και DVDs με σάτσανγκ της ίδιας.

Πατήστε για να δείτε: CDs στα αγγλικά - CDs στα ελληνικάDVDs στα αγγλικά - DVDs με ελληνική μετάφραση.

Βιβλία που συνέγραψε η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι:

Το Μονοπάτι της Ανώτερης Επίγνωσης (A Path to Higher Awareness), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 1η έκδ. 1993 & 2η έκδ. 2011.
Αυτός που Κατοικεί στην καρδιά (The Indweller of the Heart), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 1998.
Σχέση Γκούρου-Μαθητή Μια Συλλογή από Ρητά (A Collection of Sayings on the Guru - Disciple Relationship), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2012.
Ήρεμος Νους, 1η έκδοση 2013, από τον εκδοτικό οίκο Γκαρούντα Ελλάς
Γιόγκα Αναζητώντας Απαντήσεις (Yoga- seeking for answers), 3η έκδοση 2017, από το Σατυανάντασραμ Ελλάδος
Ακολουθώντας τα Βήματά Του (In his footsteps), 1η έκδοση 2019, από τον εκδοτικό οίκο "Εστία"

Πατήστε για να δείτε: Βιβλία στα αγγλικά - Βιβλία στα ελληνικά.

Βιβλιαράκια (Booklets)

Η γιογκική προσέγγιση στην ελληνική κρίση (A Yogic Approach to the Current Greek Crisis), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2013
Η Αθηνά και η σύγχρονη γυναίκα (Athena & the Modern Woman), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Άνταρ Μον και η θεωρία του SWAN (Antar Mouna & the Swan Theory), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2009.
Η Ζωή στο Άσραμ (Ashram Life), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Σύνδεση με την Πηγή (Connecting with the Source), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2015
Facing Difficulties in Life, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Πίστη (Faith), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Πίστη και Παράδοση (Faith and Surrender), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Χάθα Γιόγκα (Hatha Yoga), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Κεφάλι, Καρδιά και Χέρια (Head, Heart and Hands), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Μύηση (Initiation), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Listen and Speak, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2013.
Ζώντας συνειδητά (Living Consciously), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2006
OM and the Ancient Texts, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Οι Διάφοροι Ρόλοι μας στην Κάρμα Γιόγκα (Our Different Roles in Karma Yoga) , Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Ο Πρώτος μας Γκούρου (Our First Guru), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2008.
Πρατυαχάρα και Άνταρ Ντάρσαν (Pratyahara and Antar Darshan), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2016.
Ερωτήσεις και Απαντήσεις πάνω στη Σχέση Γκούρου και Μαθητή (Questions and Answers on the Guru-Disciple Relationship), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Σαννυάσα (Sannyasa), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2010
Σιβαράτρι (Sivaratri), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Η Παρουσία του Γκούρου στη Ζωή μας (The Guru’s Presence in our Life), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
The Guru Disciple Relationship, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Η Αρχή SWAN (The SWAN Principle), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2005.
Γιόγκα και Θετική Σκέψη (Yoga and Positive Thinking), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2008.
Γιόγκα και Αποτοξίνωση (Yoga and Addiction), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Γιόγκα και Αυτοεκτίμηση (Yoga and Self Esteem), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2001.
Μια Γιογκική Προσέγγιση στην Κρίση, Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2012.
Γιόγκα, Συναισθήματα και Σχέσεις (Yoga, Emotions and Relationships), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2014.
Γιόγκα και Γυναίκες (Yoga and Women), Σατυανάντασραμ Ελλάδος, Παιανία, 2007.

*Όλοι οι παραπάνω τίτλοι εκδόθηκαν και στα αγγλικά και στα ελληνικά

Πατήστε για να δείτε: Βιβλιαράκια (Booklets) στα αγγλικά - Βιβλιαράκια (Booklets) στα ελληνικά.

Από άλλους συγγραφείς:

Σουάμι Γκυανμουντρανάντα Σαρασουάτι, Η γιογκική κουζίνα (αντυπώθηκε στα ελληνικά)

Προσεχείς εκδόσεις

Οι εργασίες συνεχίζονται στο Σατυανάντασραμ Ελλάδος καθώς νέες εκδόσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα βιβλία, βιβλιαράκια και οπτικοακουστικό υλικό που θα ανατυπωθούν ή θα τυπωθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.

Θα κυκλοφορήσει σύντομα:

Από τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Βιβλία 

Διαλογισμοί από την Τάντρα (προς μετάφραση στα ελληνικά).

DVDs
Mία συλλογή για την Αρχαία Ελλάδα που θα περιλαμβάνει ομιλίες που έδωσε ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα στην Ελλάδα κατά τις επισκέψεις του (με ελληνικούς υπότιτλους).

Από τον Swami Niranjanananda Saraswati

Bιβλία

Prana Pranayama, Dharana Darshan, Yoga Darshan (σε διαδικασία μετάφρασης στα ελληνικά).

Από τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι:

Bιβλία

1. Γιόγκα και Σχέσεις, Σάτσανγκ ΙΙ, Γιόγκα για Παιδιά, In His Footsteps. Guru-Disciple Relationship: An Everlasting Bond of Love (στα αγγλικά)
2. Ανατύπωση: Οι 18-ότητες & η Πρακτική της Πρατυαχάρα και Ο Ήρεμος Νους,

Bιβλιαράκια
On Awareness; Yoga and the art of communication (ελλ.εκδ. Επικοινωνία), Om and the Ancient Texts (θα δημοσιευτεί και στα ελληνικά), Navaratri, Yoga Management of Fear (θα δημοσιευτεί εληνικά και αγγλικά), Yoga Management on Guilt, On Vedanta, Yoga and Christ Consciousness, Chakras & Emotional Management, Yoga Philosophy, Yoga and Resilience, Bhakti Dharma Spirituality, Cultivate Happiness through the Chakras, Understanding your SWAN, Yoga Nidra, Gurukul Tradition in Ancient Greece, The Philosophy of Yoga in Ancient Greece

Ανατυπώσεις

What the Heart Knows; Living Consciously (Ζώντας Συνειδητά), Facing Difficulties in Life; Antar Mouna and the Swan Theory; Ashram Life; Athena & the Modern Woman; Connecting to the Source; Faith; Faith and Surrender; Hatha Yoga; Sivaratri; The Guru’s Presence in our Life; Yoga: Emotions and Relationships; Yoga and Women; Sannyasa; Antar Darshan & the Practice of Pratyahara.

CDs
Από την Σουάμι Σιβαμούρτι (στα ελληνικά):
Ατζάπα Τζάπα, Άνταρ Ντάρσαν για Εφήβους, Άνταρ Μόουνα για Εφήβους, Πρατιπάκσα Μπάβανα για Παιδιά, Τσίντακας Ντάρανα, Γιόγκα Νίντρα για παιδιά, Γιόγκα Νίντρα για εφήβους.

DVDs:
Μία συλλογή με θέματα από την παράδοση της Σατυανάντα Γιόγκα σχετικά με τη Γιόγκα και τα Παιδιά, από τους Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι, Σουάμι Σατυασανγκανάντα Σαρασουάτι και Σουάμι Σιβαμούρτι (με ελληνικούς υπότιτλους).

Υπάρχει μεγάλη ποσότητα ανεκτίμητου υλικού που δεν έχει ακόμη μεταγραφεί στα αρχεία του Σατυανάντασραμ Ελλάδος από τα σάτσανγκς και τις διαλέξεις της Σουάμι Σιβαμούρτι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που καλύπτουν θέματα όπως η Χάθα γιόγκα, η Ράτζα γιόγκα, η Κρίγια γιόγκα, η Γιόγκα και η Διαχείριση της Ενοχής , η Βεδάντα, τα Τσάκρα και πολλά άλλα.

Το πληροφοριακό υλικό που κυκλοφόρησε το Σατυανάντασραμ Ελλάδος κατά τη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων πέτυχε τη διάδοση της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει αποτελέσει ανεκτίμητη πηγή έμπνευσης για τους εισηγητές γιόγκα, τους μελετητές και τους πνευματικούς αναζητητές.

Με μεγάλη χαρά, αναμένουμε τη συνέχιση των δημοσιεύσεων του Σατυανάντασραμ Ελλάδος την επόμενη δεκαετία. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εκδόσεις θα απασχολήσουν ένα μεγάλο μέρος της δημιουργικής ενέργειας της κοινότητας της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτό το θαυμάσιο έργο. Εκείνοι που μπορούν να μεταγράψουν στα αγγλικά και τα ελληνικά, εκείνοι που μπορούν να μεταφράσουν στα ελληνικά, όσοι έχουν τη διάθεση να γράψουν, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο έργο του Σατυανάντασραμ Ελλάδος.

Οι δωρεές είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες.