Το 2014 συγκροτήθηκε η Ένωση Εισηγητών με την ονομασία “Ελληνική Ένωση Εισηγητών Γιόγκα Εκπαιδευμένων στο σύστημα Σατυανάντα” για να ενώσει τους αφοσιωμένους εισηγητές που έχουν εκπαιδευτεί στη γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα.

Οι στόχοι είναι: πρώτον, να ενωθούν οι εισηγητές στην Ελλάδα και δεύτερον, να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα και η υψηλή ποιότητα των διδασκαλιών, τρίτον, να αναβαθμιστούν οι διδακτικές δεξιότητες στους κύκλους γιόγκα Sangha TD που πραγματοποιούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τέταρτον, να διατηρήσουν οι εισηγητές τη σχέση τους με το άσραμ στην Παιανία, από όπου όλοι έλαβαν την κατάρτισή τους και πέμπτον, να διατηρήσουν οι εισηγητές τη σύνδεση με την πνευματική πηγή των διδασκαλιών της παράδοσης Satyananda Yoga / Bihar Yoga στο BSY, Munger, Ινδία. Η ένωση των εισηγητών απαριθμεί σήμερα τα 110 μέλη.

Το Σάνγκα (Sangha-TD) των εισηγητών

Το SANGHA των εισηγητών είναι ένα σχετικά νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι το 2018 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν εισηγητές γιόγκα εκπαιδευμένοι στο σύστημα Σατυανάντα. Σκοπός του SANGHA είναι να ενώσει όλους τους εισηγητές που διδάσκουν τη γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα, να τους εμπνεύσει να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους και να δεσμεύσουν τον εαυτό τους σε τακτική σάντανα, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία στις τεχνικές της γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα Γιόγκα και να εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στις διδασκαλίες της.

Αυτές οι συνεδρίες επιτρέπουν σε όλους τους εισηγητές γιόγκα που εκπαιδεύονται στο σύστημα Σατυανάντα:

α) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε όλες τις πτυχές της γιόγκα
β) να συνδεθούν με την παράδοση (parampara) και τις διδασκαλίες της Σατυανάντα Γιόγκα
γ) να βρουν τους κατάλληλους και δημιουργικούς τρόπους για να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στους μαθητές τους
δ) να εργαστούν για την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας, της προσωπικής πρακτικής (σάντανα – sadhana) και να γράψουν τις εργασίες που θα δίνονται σε κάθε συνάντηση
ε) να εφαρμόσουν τη φιλοσοφία και την ψυχολογία της γιόγκα στην καθημερινή ζωή – με άλλα λόγια να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο – Yogic Lifestyle (Γιογκικός Τρόπος Ζωής)
στ) να μάθουν περισσότερα για τη νέα έρευνα σχετικά με τη γιόγκα και να κάνουν τη δική τους έρευνα σε διάφορες πτυχές της γιόγκα
ζ) να εξειδικευτούν σε έναν τομέα προσωπικού ενδιαφέροντος

Για να επιτευχθεί αυτό, διεξάγονται μηνιαίες συνεδρίες 3-5 ωρών.

Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει μια επιλογή από τα ακόλουθα:

• Γιογκική πρακτική
• Θεωρία για την ιστορία και τη φιλοσοφία της γιόγκα
• Γιόγκα της σωστής εσωτερικής στάσης
• Κριτήρια διδασκαλίας
• Μελέτη του εαυτού (Swadhyaya)
• Ανατομία & Φυσιολογία
• Ψυχολογία της γιόγκα
• Προσωπική πρακτική και πειθαρχία – εργασία στο σπίτι
• Σανσκριτική ορολογία
• Διδακτικές δεξιότητες και θέματα
• Υγεία και διατροφή
• Υπηρεσία
• Γιόγκα και ζωή
• Γιόγκα και επιστημονική έρευνα
• Σοφά λόγια των Δασκάλων
• Προσωπική μελέτη

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνεται ένα συμπόσιο εισηγητών στο άσραμ ή σε κάποιο άλλο χώρο, όπου συναντώνται εισηγητές από ολόκληρη την Ελλάδα, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και λαμβάνουν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για την προσωπική τους Σάντανα, τη μελέτη και τη διδασκαλία.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτήν την όμορφη κοινότητα προσφοράς

Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε μαζί μας και να μας βοηθήσετε να πετύχουμε τους στόχους μας και τους σκοπούς μας. Το σωματείο μας χρειάζεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν την καρδιά τους, τις ικανότητές και τις ιδέες τους.

shutterstock_1026449446 [Converted]2

Εάν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες άλλων, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε μια γενναιόδωρη καρδιά, σας χρειαζόμαστε.
Αν προσφέρετε απλόχερα, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε λαμπρές ιδέες, σας χρειαζόμαστε.

Οι εισφορές σας μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, να υποστηρίξουμε και να εργαστούμε για την εκπλήρωση του οράματος του Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι και της παράδοσής τους, για την ειρήνη και την ευημερία όλης της ανθρωπότητας.

X

Ένωση εισηγητών και Σάνγκα

Το 2014 συγκροτήθηκε η Ένωση Εισηγητών με την ονομασία "Ελληνική Ένωση Εισηγητών Γιόγκα Εκπαιδευμένων στο σύστημα Σατυανάντα" για να ενώσει τους αφοσιωμένους εισηγητές που έχουν εκπαιδευτεί στη γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα.

Οι στόχοι είναι: πρώτον, να ενωθούν οι εισηγητές στην Ελλάδα και δεύτερον, να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα και η υψηλή ποιότητα των διδασκαλιών, τρίτον, να αναβαθμιστούν οι διδακτικές δεξιότητες στους κύκλους γιόγκα Sangha TD που πραγματοποιούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τέταρτον, να διατηρήσουν οι εισηγητές τη σχέση τους με το άσραμ στην Παιανία, από όπου όλοι έλαβαν την κατάρτισή τους και πέμπτον, να διατηρήσουν οι εισηγητές τη σύνδεση με την πνευματική πηγή των διδασκαλιών της παράδοσης Satyananda Yoga / Bihar Yoga στο BSY, Munger, Ινδία. Η ένωση των εισηγητών απαριθμεί σήμερα τα 110 μέλη.

Το Σάνγκα (Sangha-TD) των εισηγητών

Το SANGHA των εισηγητών είναι ένα σχετικά νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε από την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι το 2018 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν εισηγητές γιόγκα εκπαιδευμένοι στο σύστημα Σατυανάντα. Σκοπός του SANGHA είναι να ενώσει όλους τους εισηγητές που διδάσκουν τη γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα, να τους εμπνεύσει να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους και να δεσμεύσουν τον εαυτό τους σε τακτική σάντανα, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία στις τεχνικές της γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα Γιόγκα και να εμβαθύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στις διδασκαλίες της.

Αυτές οι συνεδρίες επιτρέπουν σε όλους τους εισηγητές γιόγκα που εκπαιδεύονται στο σύστημα Σατυανάντα:

α) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε όλες τις πτυχές της γιόγκα
β) να συνδεθούν με την παράδοση (parampara) και τις διδασκαλίες της Σατυανάντα Γιόγκα
γ) να βρουν τους κατάλληλους και δημιουργικούς τρόπους για να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στους μαθητές τους
δ) να εργαστούν για την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας, της προσωπικής πρακτικής (σάντανα - sadhana) και να γράψουν τις εργασίες που θα δίνονται σε κάθε συνάντηση
ε) να εφαρμόσουν τη φιλοσοφία και την ψυχολογία της γιόγκα στην καθημερινή ζωή - με άλλα λόγια να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο - Yogic Lifestyle (Γιογκικός Τρόπος Ζωής)
στ) να μάθουν περισσότερα για τη νέα έρευνα σχετικά με τη γιόγκα και να κάνουν τη δική τους έρευνα σε διάφορες πτυχές της γιόγκα
ζ) να εξειδικευτούν σε έναν τομέα προσωπικού ενδιαφέροντος

Για να επιτευχθεί αυτό, διεξάγονται μηνιαίες συνεδρίες 3-5 ωρών.

Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει μια επιλογή από τα ακόλουθα:

• Γιογκική πρακτική
• Θεωρία για την ιστορία και τη φιλοσοφία της γιόγκα
• Γιόγκα της σωστής εσωτερικής στάσης
• Κριτήρια διδασκαλίας
• Μελέτη του εαυτού (Swadhyaya)
• Ανατομία & Φυσιολογία
• Ψυχολογία της γιόγκα
• Προσωπική πρακτική και πειθαρχία - εργασία στο σπίτι
• Σανσκριτική ορολογία
• Διδακτικές δεξιότητες και θέματα
• Υγεία και διατροφή
• Υπηρεσία
• Γιόγκα και ζωή
• Γιόγκα και επιστημονική έρευνα
• Σοφά λόγια των Δασκάλων
• Προσωπική μελέτη

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνεται ένα συμπόσιο εισηγητών στο άσραμ ή σε κάποιο άλλο χώρο, όπου συναντώνται εισηγητές από ολόκληρη την Ελλάδα, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και λαμβάνουν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για την προσωπική τους Σάντανα, τη μελέτη και τη διδασκαλία.