Σατυανάντα Γιόγκα

Η Γιόγκα θα αναδυθεί σαν μία ισχυρή παγκόσμια δύναμη. Είναι η ανάγκη του σήμερα και η κουλτούρα του αύριο και θα αλλάξει τον ρου των γεγονότων της ανθρωπότητας.
Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Ο Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι οραματίστηκε ότι η γιόγκα θα αναδυθεί ως ανάγκη της κοινωνίας σαν σύνολο. Οργάνωσε το όραμα του Σουάμι Σιβανάντα Σαρασουάτι, τη φιλοσοφία, τις πρακτικές, την εφαρμογή του τρόπου ζωής σε ένα πολύ πρακτικό και επιστημονικό σύστημα, που ονομάσαμε εμείς Σατυανάντα Γιόγκα ως φόρο τιμής στο έργο του γκούρου μας, Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι.
Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι

H SATYANANDA YOGA® είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ολιστικό σύστημα γιόγκα που αναπτύχθηκε από τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι και τους διαδόχους του, που ενσωματώνει πρακτικές που προέρχονται από αρχαίες και παραδοσιακές πηγές που είναι συγχρόνως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα.

Είναι κατάλληλη για όλους, αρχάριους και έμπειρους. Απευθύνεται σε κάθε κουλτούρα, κάθε παράδοση ή θρησκεία, κάθε πολιτική πεποίθηση και κάθε κοινωνική συνήθεια. Το ευρύ φάσμα των πρακτικών ταιριάζει σε κάθε ηλικία, σωματότυπο, φυσική κατάσταση και τρόπο ζωής. Είναι αυθεντική, επιστημονική και συστηματική και παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσωπικότητας, σε όλα τα επίπεδα (φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχικό και πνευματικό) αφυπνίζοντας ταυτόχρονα το λανθάνον δυναμικό του ανθρώπου.
Η αποτελεσματικότητα της Σατυανάντα Γιόγκα έχει αποδειχθεί επιστημονικά αναρίθμητες φορές και πέρα από κάθε αμφιβολία. Έχει ερευνηθεί και τεκμηριωθεί για πολλά χρόνια. Η ολιστική προσέγγισή της και οι πολυδιάστατοι κλάδοι της προσφέρουν στον ασκούμενο μια ευρεία επιλογή τεχνικών για να διαμορφώσει μια πρακτική που ταιριάζει στις ανάγκες του.

Τον περασμένο αιώνα, ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα καθόρισε μία σειρά για την πρόοδο και την εξέλιξη κάποιου στην πρακτική της γιόγκα. Πρώτα είναι η χάθα γιόγκα, που ασχολείται με το σώμα και το διατηρεί υγιές καθώς εξισορροπεί τις δύο ισχυρές ενέργειες ίντα και πίγκαλα. Κατόπιν είναι η ράτζα γιόγκα που ο σκοπός της είναι να διαχειριστεί τις αισθήσεις και να ελέγξει τις διακυμάνσεις του νου. Ακολουθεί η κρίγια γιόγκα που διερευνά το εσωτερικό δυναμικό του ανθρώπου και προσεγγίζει τα ψυχικά και διαισθητικά επίπεδα του νου. Αυτοί οι τρεις κλάδοι της γιόγκα μας βοηθούν να γίνουμε παρατηρητές και κύριοι των σκέψεων, των λόγων, των πράξεων και της συμπεριφοράς μας. Είναι γνωστοί σαν bhahiranga γιόγκα (η εξωτερική γιόγκα) που έχει σαν στόχο την αυτό-τελειοποίηση.

Συγχρόνως, ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα εκπαίδευσε τους αναζητητές στην κάρμα γιόγκα με την οποία κανείς καλλιεργεί τις ποιότητες της προσαρμοστικότητας στους ανθρώπους και στις περιστάσεις. Στην κάρμα γιόγκα κανείς πράττει χωρίς να προσκολλάται στις δραστηριότητες ή στα αποτελέσματά τους και ανακαλύπτει τρόπους να μαθαίνει από κάθε εμπειρία. Στη συνέχεια έρχεται η μπάκτι γιόγκα, όπου κανείς εκπαιδεύεται στη διαχείριση των συναισθημάτων, στο να διατηρεί τον νου θετικό σε κάθε περίσταση και να συνδέει τον κατώτερο με τον ανώτερο νου. Στην γκυάνα γιόγκα κανείς εμβαθύνει την επίγνωσή του και βλέπει τον Εαυτό σε όλους και όλους στον Εαυτό. Στην αρχαία Ελλάδα αυτό ήταν γνωστό σαν «Γνώθι σ’ Αυτόν» που σημαίνει «Να γνωρίσεις τον εαυτό σου». Είναι η γιόγκα της γνώσης και της σοφίας που καλλιεργούνται και εφαρμόζονται μέσα στο περιβάλλον του άσραμ. Αυτοί οι τρεις κλάδοι της γιόγκα αποτελούν την antaranga γιόγκα (εσωτερική γιόγκα), τη γιόγκα της έκφρασης. Μέσα από τις πρακτικές αλλάζουμε την εσωτερική μας στάση, την νοοτροπία και την άποψή μας , βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε την δημιουργικότητα μας και να ανακαλύψουμε τον σκοπό της ζωής.

Ανάλογα με την ποιότητά σας που επικρατεί μέσα σας, θα πρέπει να επιλέξετε έναν κύριο κλάδο της γιόγκα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είστε ένας ράτζα γιόγκι, ένας μπάκτι γιόγκι ή ένας κάρμα γιόγκι αλλά παράλληλα με αυτή τη γιόγκα ασκηθείτε και σε άλλους κλάδους της γιόγκα.
Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Η μοναδικότητα της Σατυανάντα Γιόγκα έγκειται στο ότι είναι μια εξελισσόμενη γιόγκα, είναι μια ζωντανή γιόγκα. Δεν είναι μια γιόγκα που έχει αναμιχθεί με άλλες προσεγγίσεις, δεν είναι μια «γιόγκα του σουπερμάρκετ». Είναι ελεύθερη από κάθε θρησκευτικό ή πολιτικό προσανατολισμό και δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα προσωπικά πιστεύω.

Η προσέγγιση της Σατυανάντα Γιόγκα ασχολείται συνολικά με τον άνθρωπο και όχι μόνο με το σώμα. Υπάρχει μια έμφαση στην επίγνωση και οι ασκούμενοι ενθαρρύνονται να γνωρίσουν όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς τους μέσα από τους διαφόρους κλάδους.

Το ευρύ φάσμα των πρακτικών και των φιλοσοφιών της, παρέχουν χρήσιμα εργαλεία που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου. Η Σατυανάντα Γιόγκα χρησιμοποιεί τα σατκάρμας (τεχνικές καθαρισμών) για την αποτοξίνωση του σώματος και του νου, τις άσανα (στάσεις) για να εξισορροπήσει το σώμα και τον νου μέσω του φυσικού σώματος, τις πραναγιάμας (τεχνικές που χρησιμοποιούν την αναπνοή για τον έλεγχο της ροής της πράνα στο σώμα) για την επέκταση και την αύξηση της πράνα στο ενεργειακό σώμα.

Η χαλάρωση και οι τεχνικές διαλογισμού χρησιμοποιούνται για να ηρεμήσουν και να εστιάσουν τον νου καθώς και η εφαρμογή των γιάμα και των νιγιάμα. Τα γιάμα και νιγιάμα δεν είναι διδασκαλίες πάνω στην ηθική και τις συνήθειες, αλλά αντιπροσωπεύουν εσωτερικές στάσεις και νοητικές καταστάσεις που δημιουργούν αρμονία, ισορροπία, εξυψώνουν τον εαυτό μας και τους άλλους και διατηρούν τον νου θετικό.

Η Σατυανάντα Γιόγκα συχνά αναφέρεται ως η γιόγκα του Κεφαλιού, της Καρδιάς και των Χεριών, και η ενσωμάτωσή τους είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το κεφάλι αντιπροσωπεύει τις σκέψεις, η καρδιά τα συναισθήματα, και τα χέρια τη δημιουργικότητα στην πράξη. Η πραγματική ή ανώτερη μορφή της γιόγκα επιτυγχάνεται όταν αυτά τα τρία στοιχεία είναι συνδεδεμένα και ισορροπημένα.

Η Σατυανάντα Γιόγκα έχει τέσσερα επίπεδα άσκησης:

  1. Γιογκική πρακτική για τον ασκούμενο της γιόγκα
  2. Γιογκική σάντανα για τον σάντακα της γιόγκα
  3. Γιογκικό τρόπο ζωής για εκείνον που βιώνει τις αρχές της γιόγκα
  4. Γιογκική κουλτούρα για κείνον που εκπέμπει την αγνότητα της γιόγκα

Τέσσερα επίπεδα της άσκησης στη γιόγκα

Παρόλο που εκείνος ξεκίνησε την εκπαίδευση στη γιόγκα, ο Σρι Σουάμιτζι δεν ήταν δάσκαλος της γιόγκα. Περισσότερο ήταν ο μηχανικός της ζωής και χρησιμοποίησε τη γιόγκα ως εργαλείο για να ενισχύσει τις ποιότητες και τις ιδιόητες της ζωής. Mε αυτά τα συμφραζόμενα γίνεται σαφές ότι η γιόγκα πρέπει να γίνει κατανοητή από τη σωστή οπτική.
Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι

Το γιογκικό ταξίδι

Ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα εξήγησε ότι το ταξίδι της γιόγκα αρχίζει με την αμπυάσα (abhyasa – διαρκής και σταθερή προσπάθεια) και στη συνέχεια εξελίσσεται σε σάντανα (sadhana – διαρκής προσπάθεια) που με τον καιρό εξελίσσεται σε τρόπο ζωής και τελικά σαν sanskriti ή κουλτούρα.

1. Πρακτική της γιόγκα

Στο πρώτο επίπεδο η γιόγκα είναι κατανοητή απλά σαν πρακτική, και καλύπτει προσωπικές ανάγκες χωρίς απαραίτητα την επίγνωση του πως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την γιόγκα για να βελτιώσει συνειδητά, και προοδευτικά την ποιότητα της ζωής του.

2.Γιόγκα σάντανα

Το δεύτερο επίπεδο της πρακτικής της γιόγκα είναι γνωστό σαν γιόγκα σάντανα, όπου κανείς προσπαθεί να βιώσει και να πετύχει στόχους της γιόγκα. Ο στόχος της γιόγκα είναι η καλλιέργεια της επίγνωσης, η πειθαρχία και η αναδιάρθρωση της προσωπικότητας, η διαχείριση των νοητικών και συναισθηματικών αποσπάσεων και διαταραχών, και η παρατήρηση της ζωής και των δράσεων. Αυτοί είναι η αρχικοί στόχοι της γιόγκα. Όταν κανείς εστιάζεται στους στόχους αυτούς και προσπαθεί να τους πετύχει αυτό είναι γιόγκα σάντανα.

Ο τελικός σκοπός της σάντανα έχει σχέση μόνο με τις πρακτικές μεθόδους της ανάδυσης και της αφύπνισης του δυναμικού που ήδη υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και του μετασχηματισμού της ζωής σε μια έκφραση χαράς.
Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

3. Γιογκικός τρόπος ζωής

Το τρίτο επίπεδο ξεκινά όταν η γιόγκα, αφού έχει γίνει σάντανα, μετατρέπεται σε τρόπο ζωής και κάποιος αρχίζει να ζει με τις αρχές της γιόγκα την κάθε στιγμή. Εδώ δεν χρειάζεται να βρει έναν ξεχωριστό χρόνο για να κάνει γιόγκα, επειδή ο ίδιος ο τρόπος ζωής του είναι μια έκφραση που είναι σύμφωνη με τα ιδεώδη και τις αρχές που υποστηρίζει η γιόγκα.

4. Γιογκική κουλτούρα

Το τέταρτο επίπεδο είναι η γιογκική κουλτούρα, όταν κανείς αρχίζει να ακτινοβολεί τη γιόγκα, την αγνότητά της, τη shanti της γιόγκα, και η σκέψη, οι πράξεις και η συμπεριφορά του αντικατοπτρίζουν τον κώδικα συμπεριφοράς που εδραιώνει το dharma στη ζωή του.
Αυτή η σειρά της γιόγκα, που ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα ονόμασε «progressive yoga», δημιουργήθηκε με βάση τις αρχές του Σρι Σουάμι Σιβανάντα, ότι δηλαδή η γιόγκα θα πρέπει να αναπτύσσει τον ανθρώπινο νου, την ανθρώπινη καρδιά και την ανθρώπινη δημιουργικότητα (δηλ. κεφάλι, καρδιά και χέρια).

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σατυανάντα Γιόγκα (SATYANANDA YOGA ACADEMY EUROPE -SYAE)

Η SYAE έχει ζωτικό ρόλο στη διάδοση της ακαδημαϊκής επίγνωσης της SATYANANDA YOGA® στην Ευρώπη.

Η SYAΕ ιδρύθηκε το 2004 υπό τη διεύθυνση του Σουάινι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι. Σκοπός της είναι να εξασφαλίσει την πηγή προέλευσης και την υψηλή ποιότητα των διδασκαλιών της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ευρώπη και να διατηρήσει την ακεραιότητα των αρχικών διδαχών του Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι. Τα τρέχοντα προγράμματα της SYAE εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Bihar School of Yoga. Όλοι οι δάσκαλοι της Ακαδημίας υποβάλλονται σε τακτική εκπαίδευση στo Bihar School of Yoga στο Munger της Ινδίας.

SYAE website

Ευρωπαϊκή Οικογένεια της Σατυανάντα Γιόγκα (EUROPEAN SATYANANDA YOGA FAMILY -ESYF)

Η Ευρωπαϊκή Οικογένεια της Σατυανάντα Γιόγκα (ESYF) είναι ένα δίκτυο αφοσιωμένων Ευρωπαϊκών Κέντρων Γιόγκα, Ατσάρυας και Δασκάλων εκπαιδευμένων στη γιόγκα του Συστήματοςς Σατυανάντα.

Ο ιστότοπος της ESYF εισάγει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Σατυανάντα Γιόγκα με συστηματικό τρόπο και παρέχει πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα και σεμινάρια καθώς και για τις γιογκικές σπουδές.

ESYF website

Σύμβολο και ερμηνεία του λογότυπου της Σατυανάντα Γιόγκα

Το σύμβολο περιλαμβάνει τον ήλιο και τη σελήνη, μέσα σε μια σφαίρα, που αντιπροσωπεύουν τις δύο κύριες ενέργειες της δημιουργίας που συναντώνται στο άγια τσάκρα, το ίντα και το πίγκαλα. Μέσα στον ήλιο και στη σελήνη υπάρχουν τα αντίστοιχα μπίτζα μάντρας τους, χάμ και κσαμ.

Το μήνυμα της Σατυανάντα Γιόγκα

Η γιόγκα κατέβηκε από τις σπηλιές και τα βουνά στα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα και από εκεί εξαπλώθηκε μέσα στην κοινωνία για τη βελτίωση της ευεξίας και της υγείας.

Σήμερα η Σατυανάντα Γιόγκα έχει αφομοιωθεί επιτυχώς σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας και σε πολλές χώρες. Βοηθάει άτομα στις φυλακές, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τα γηροκομεία, τις αεροπορικές εταιρείες, τον στρατό, τους εξαρτημένους από ναρκωτικά, τους αθλητές, εργαζόμενους σε νοσοκομεία κά.

Η Σατυανάντα Γιόγκα δίνει έμφαση στην υπηρεσία για την ευημερία και πρόοδο όλων και στην στήριξη με ήθος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Παρέχει τα εργαλεία στους ανθρώπους για να ενισχύσουν τις επιδεξιότητες τους στη ζωή και να συμβάλουν υπεύθυνα στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας.

Η Σατυανάντα Γιόγκα δίνει επίσης την ευκαιρία να βιώσει κανείς τα οφέλη της ασραμικής ζωής. Άσραμ είναι ένα μέρος όπου κάποιος μαθαίνει να χειρίζεται τις περιπέτειες της ζωής με ισορροπία, αναπτύσσοντας έτσι έναν δυνατό νου. Σε ένα άσραμ αποκτά κανείς πρακτική εμπειρία και μια βαθύτερη κατανόηση της γιογκικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας.

Εκδόσεις

Οι εκδόσεις υπερβαίνουν τα 1.000 βιβλία που γράφτηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τους μεγάλους Δασκάλους, τους εισηγητές και τους αφοσιωμένους μαθητές αυτής της παράδοσης σχετικά με όλες τις πλευρές της γιόγκα περιλαμβανομένων της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, τη διαχείρισης της υγείας και της πνευματικής ζωής. Παράλληλα με την έκδοση των βιβλίων έχουν δημοσιευτεί χιλιάδες άρθρα και κάθε δύο μήνες εκδίδονται τα παρακάτω περιοδικά:

Η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού είναι εφικτή ηλεκτρονικά.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτήν την όμορφη κοινότητα προσφοράς

Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε μαζί μας και να μας βοηθήσετε να πετύχουμε τους στόχους μας και τους σκοπούς μας. Το σωματείο μας χρειάζεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν την καρδιά τους, τις ικανότητές και τις ιδέες τους.

shutterstock_1026449446 [Converted]2

Εάν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες άλλων, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε μια γενναιόδωρη καρδιά, σας χρειαζόμαστε.
Αν προσφέρετε απλόχερα, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε λαμπρές ιδέες, σας χρειαζόμαστε.

Οι εισφορές σας μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, να υποστηρίξουμε και να εργαστούμε για την εκπλήρωση του οράματος του Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι και της παράδοσής τους, για την ειρήνη και την ευημερία όλης της ανθρωπότητας.

X