Διαδικτυακά (online) σεμινάρια από το Σατυανάντασραμ , με την Σουάμι Κεβαλιανάντα

Μια αυθεντική τεχνική της Σατυανάντα Γιόγκα, ένα εργαλείο ζωής για:

 • Να γνωρίσουμε καλύτερα τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες μας,
 • Να αναπτύξουμε την αυτό-αποδοχή και την αυτό-εκτίμηση
 • Να μετατρέψουμε τις αδυναμίες μας σε δυνάμεις
 • Να κατανοήσουμε τον εαυτό μας καλύτερα
 • Να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους και
 • Να κάνουμε τη ζωή μας πιο δημιουργική

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος

Η τεχνική SWAN είναι ένα γιογκικό ψυχολογικό εργαλείο αυτογνωσίας που ανέπτυξε ο Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι.

Μας επιτρέπει να αναπτύξουμε επίγνωση των δυνάμεων, των αδυναμιών, των φιλοδοξιών μας και με αυτόν τον τρόπο, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις πραγματικές μας ανάγκες και να γνωρίσουμε τον ευατό μας. Με το να αποκαλύπτουμε και να χρησιμοποιούμε κρυμμένες δυνάμεις, φέρνουμε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και χαρά στη ζωή μας, ενώ ταυτόχρονα ξεπερνάμε τις αδυναμίες και τους περιορισμούς που μας κρατούν πίσω και μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Δουλεύοντας με το SWAN καλλιεργούμε μια ρεαλιστική κατανόηση του που βρισκόμαστε και τι είμαστε σε θέση να κάνουμε.

Το SWAN είναι ένα εργαλείο ζωής και μία 24ωρη σάντανα καθώς οι δυνάμεις, αδυναμίες, φιλοδοξίες και οι ανάγκες μας αλλάζουν με τον χρόνο

Η Σουάμι Κεβαλιανάντα, η οποία καθοδηγεί το σεμινάριο, είναι εκπαιδευμένη με πολυετή εμπειρία  στη γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα.

Εισφορά: Yπάρχει εισφορά για το  πρόγραμμα

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας:
Email: [email protected]
www.satyanandayoga.gr

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτήν την όμορφη κοινότητα προσφοράς

Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε μαζί μας και να μας βοηθήσετε να πετύχουμε τους στόχους μας και τους σκοπούς μας. Το σωματείο μας χρειάζεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν την καρδιά τους, τις ικανότητές και τις ιδέες τους.

shutterstock_1026449446 [Converted]2

Εάν σας ενδιαφέρουν οι ανάγκες άλλων, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε μια γενναιόδωρη καρδιά, σας χρειαζόμαστε.
Αν προσφέρετε απλόχερα, σας χρειαζόμαστε.
Εάν έχετε λαμπρές ιδέες, σας χρειαζόμαστε.

Οι εισφορές σας μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, να υποστηρίξουμε και να εργαστούμε για την εκπλήρωση του οράματος του Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι και της παράδοσής τους, για την ειρήνη και την ευημερία όλης της ανθρωπότητας.

X

SWAN - ένα γιογκικό εργαλείο αυτογνωσίας, μέρος 1ο και μέρος 2ο με την Σουάμι Κεβαλιανάντα

Ημερομηνίες: Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, 11:00 – 14:30 μέρος 1ο - Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00 – 14:30 μέρος 2ο

Τόπος: ONLINE

Διαδικτυακά (online) σεμινάρια από το Σατυανάντασραμ , με την Σουάμι Κεβαλιανάντα

Μια αυθεντική τεχνική της Σατυανάντα Γιόγκα, ένα εργαλείο ζωής για:

 • Να γνωρίσουμε καλύτερα τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες μας,
 • Να αναπτύξουμε την αυτό-αποδοχή και την αυτό-εκτίμηση
 • Να μετατρέψουμε τις αδυναμίες μας σε δυνάμεις
 • Να κατανοήσουμε τον εαυτό μας καλύτερα
 • Να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους και
 • Να κάνουμε τη ζωή μας πιο δημιουργική

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος

Η τεχνική SWAN είναι ένα γιογκικό ψυχολογικό εργαλείο αυτογνωσίας που ανέπτυξε ο Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι.

Μας επιτρέπει να αναπτύξουμε επίγνωση των δυνάμεων, των αδυναμιών, των φιλοδοξιών μας και με αυτόν τον τρόπο, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις πραγματικές μας ανάγκες και να γνωρίσουμε τον ευατό μας. Με το να αποκαλύπτουμε και να χρησιμοποιούμε κρυμμένες δυνάμεις, φέρνουμε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και χαρά στη ζωή μας, ενώ ταυτόχρονα ξεπερνάμε τις αδυναμίες και τους περιορισμούς που μας κρατούν πίσω και μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Δουλεύοντας με το SWAN καλλιεργούμε μια ρεαλιστική κατανόηση του που βρισκόμαστε και τι είμαστε σε θέση να κάνουμε.

Το SWAN είναι ένα εργαλείο ζωής και μία 24ωρη σάντανα καθώς οι δυνάμεις, αδυναμίες, φιλοδοξίες και οι ανάγκες μας αλλάζουν με τον χρόνο

Η Σουάμι Κεβαλιανάντα, η οποία καθοδηγεί το σεμινάριο, είναι εκπαιδευμένη με πολυετή εμπειρία  στη γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα.

Εισφορά: Yπάρχει εισφορά για το  πρόγραμμα

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας:
Email: [email protected]
www.satyanandayoga.gr